Archiwum dla Wrzesień, 2013

Orientacje biznesowe w działalności przedsiębiorstwa

- Product Rating -

Orientacje biznesowe w działalności przedsiębiorstwa

Historia rozwoju marketingu bądź analiza jego istoty dają podstawę do uporządkowania zasad działania przedsiębiorstw. Zasady te określane są jako orientacje biznesowe. Wyodrębnia się cztery fundamentalne orientacje biznesowe: orientację produkcyjną, orientację sprzedażową, orientację marketingową bądź orientację marketingową strategiczną. Produkcyjna orientacja skupia uwagę na zwiększaniu produkcyjnych możliwości przy równoczesnym obniżaniu jednostkowych kosztów (produkcja masowa). Orientacja ta jest […]

| 5 września 2013 | 0 komentarzy
×