Archiwum dla Lipiec, 2015

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy

Urlopem okolicznościowym zwyczajowo określa się dzień, lub dwa dni wolnego od pracy, które pracodawca udziela pracownikowi w określonych sytuacjach. Okoliczności te wymienia paragraf 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Dwa dni urlopu przysługują pracownikowi z okazji własnego ślubu, narodzin dziecka, śmierci […]

| 1 lipca 2015
×