AXA Szczecin Ubezpieczenia

AXA Szczecin – oddział
ul. Zbożowa 4 wejście D, piętro III
70-653 Szczecin

telefon: (91) 441 19 00 do 99
zgłaszanie szkód: (+48) 22 599 95 22

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8:00-18:00

EMERYTURA Z AXA TFI