Ubezpieczenie lokalu firmowego

Ubezpieczenie lokalu firmowego

Ubezpieczenie lokalu wykorzystywanego o prowadzenia działalności gospodarczej staje się coraz bardziej popularne. Klienci wybierają pakiety ubezpieczeniowe świadomie i dostosowują rodzaj ubezpieczenia o profilu działalności. Na ogół towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom biznesowym ubezpieczenia od najpowszechniejszych ryzyk. Dotyczą one zazwyczaj nie tylko samego lokalu na wypadek szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, włamanie ale i wyposażenia. Przedsiębiorcy zabezpieczają […]

| 3 grudnia 2015
×
Kredyt dla przedsiębiorcy – formalności

Kredyt dla przedsiębiorcy – formalności

Każdy potencjalny kredytobiorca poddawany jest ocenie, głownie mającej na celu określenie zdolności kredytowej i ryzyka bankowego. Podobnie sytuacja ma się w przypadku przedsiębiorcy starającego się o kredyt. Aby uzyskać pożyczkę musi on przedstawić wiele więcej dokumentów niż na przykład osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Bardzo duże znaczenie ma forma opodatkowania. Banki przychylniej traktują […]

| 8 września 2015
×
Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy

Urlopem okolicznościowym zwyczajowo określa się dzień, lub dwa dni wolnego od pracy, które pracodawca udziela pracownikowi w określonych sytuacjach. Okoliczności te wymienia paragraf 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Dwa dni urlopu przysługują pracownikowi z okazji własnego ślubu, narodzin dziecka, śmierci […]

| 1 lipca 2015
×
CEIDG – zasady rejestracji działalności gospodarczej online

- Product Rating -

CEIDG – zasady rejestracji działalności gospodarczej online

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to baza przedsiębiorców, działających jako osoby fizyczne na terenie RP. System powstał w 2011 roku po to, by ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, także przez Internet. Jak złożyć wniosek? Specjalnie przygotowany formularz opatrzony podpisem można przesłać przez: – Internet wykorzystując podpis elektroniczny lub profil zaufany (tańszy […]

| 6 czerwca 2015 | 0 komentarzy
×