Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy

Urlopem okolicznościowym zwyczajowo określa się dzień, lub dwa dni wolnego od pracy, które pracodawca udziela pracownikowi w określonych sytuacjach. Okoliczności te wymienia paragraf 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Dwa dni urlopu przysługują pracownikowi z okazji własnego ślubu, narodzin dziecka, śmierci […]

| 1 lipca 2015
×
CEIDG – zasady rejestracji działalności gospodarczej online

- Product Rating -

CEIDG – zasady rejestracji działalności gospodarczej online

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to baza przedsiębiorców, działających jako osoby fizyczne na terenie RP. System powstał w 2011 roku po to, by ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, także przez Internet. Jak złożyć wniosek? Specjalnie przygotowany formularz opatrzony podpisem można przesłać przez: – Internet wykorzystując podpis elektroniczny lub profil zaufany (tańszy […]

| 6 czerwca 2015 | 0 komentarzy
×
Czy leasing jest dla każdego opłacalny?

- Product Rating -

Czy leasing jest dla każdego opłacalny?

Coraz częściej przeglądając oferty sprzedaży nowych i używanych samochodów trafiamy na oferty leasingu. Leasing może dotyczyć również nieruchomości, maszyn lub urządzeń oraz sprzętu komputerowego i biurowego. Leasing jest pewną formą najmu, dzierżawy określonej rzeczy: sprzętu, maszyn, samochodu. Zawierany jest w formie umowy cywilnoprawnej pozwalającej osobie korzystającej z leasingu na użytkowanie określonego przedmiotu przez dany czas […]

| 4 czerwca 2015 | 0 komentarzy
×
Osoba współpracująca – jak rozliczać?

- Product Rating -

Osoba współpracująca – jak rozliczać?

Korzystanie z pomocy przy prowadzeniu działalności gospodarczej osób zaufanych i bliskich przedsiębiorcy związane jest z uznaniem takich działań za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa, że taka osoba traktowana jest jak przedsiębiorca. Osobami współpracującymi, nawet jeśli wykonują czynności bez umowy, bezpłatnie i sporadycznie, są: – małżonek – dzieci własne i […]

| 17 maja 2015 | 0 komentarzy
×