– nawet do 1 000 000 zł w przypadku śmierci
– nawet do 1 000 000 zł w przypadku niezdolności do samodzielnego życia lub pracy
– pierwsza pomoc finansowa już w ciągu 24h (do 5000 zł w ciągu 24h w ramach polisy)
– możliwość ubezpieczenia do 10 osób w ramach jednej polisy
– składka miesięczna: 150 zł (dla sumy ubezpieczenia 300 000 zł) lub 475 zł dla sumy ubezpieczenia 1 000 000 zł
10% zniżki, jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte są co najmniej 2 osoby
5% zniżki w zależności od częstotliwości opłacania składek
5% zniżki za opłacanie składki za pomocą polecenia zapłaty

ODDZIAŁY NATIONALE-NEDERLANDEN