– nawet do 15 000 zł na wypadek złamania,
– nawet do 150 000 zł na wypadek trwałego uszkodzenia ciała,
– wsparcie finansowe na wypadek leczenia i rekonwalescencji (do 40 000 zł za operację, do 600 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu powyżej 3 dni; do 1 200 zł na leki po wyjściu ze szpitala trwającym co najmniej 7 dni; 2 000 zł, jeśli pobyt w szpitalu potrwa co najmniej 14 dni),
– pakiet specjalistycznej pomocy (transport medyczny i leków, organizacja rehabilitacji),
– wsparcie finansowe dla bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego.

ODDZIAŁY NATIONALE-NEDERLANDEN